DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสร้างโรงงาน 3 ชั้นที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac - Ha Nam - Delco Construction

DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสร้างโรงงาน 3 ชั้นที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac – Ha Nam

DELCO เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสร้างโรงงาน 3 ชั้นให้กับผู้ลงทุน DORCO จากเกาหลี นี่คือโครงการที่มีความต้องการที่ซับซ้อนที่ผู้ลงทุนไว้วางใจมอบงานให้กับ DELCO หลังจากร่วมมือสำเร็จมาหลายครั้ง

โรงงานหลายชั้น – แนวโน้มที่เหมาะสมให้กับบริษัทต่างๆ 

ปัจจุบันโรงงานหลายชั้นเป็นรูปแบบโรงงานที่นิยมเนื่องจากข้อดีมากมายที่มีต่อให้กับบริษัท เช่น: ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าลงทุนที่เหมาะสมเมื่อราคาที่ดินทำอุตสาหกรรมยิ่งวันยิ่งแพงขึ้น และตอบสนองความต้องการในการผลิตของผู้ลงทุนได้ดี

เหมือนกับโรงงาน 2 ชั้นการดำเนินการก่อสร้างโรงงานหลายชั้นมีความซับซ้อนมากมาย:

   . โรงงาน 2 ชั้นหรือโรงงาน 3 ชั้น….มีน้ำหนักขนาดมากซึ่งส่วนฐานรากจะต้องแบกรับ ดังนั้นการคำนวณเสา ฐานรากต้องแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอเพื่อรับน้ำหนักของโครงสร้างโรงงาน น้ำหนักของระบบเครื่องจักรพร้อมกับการรับรองคุณสมบัติในการใช้งาน พื้นที่ใช้งานภายในโรงงาน

   . ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นและความสูงของโรงงานเพื่อกำหนดแผนการทำงานบนที่สูง วิธีการติดตั้งนั่งร้าน…..ที่มีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหน ในการก่อสร้างโรงงานหลายชั้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีประสบการณ์เฉพาะทางและมีความสามารถในการก่อสร้างที่ดี รับรองทำงานอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

โครงการก่อสร้างโรงงาน 3 ชั้นที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac

โรงงาน Dorco Living Vina ของบริษัท Dorco มีทุนจากเกาหลี 100% เป็นบริษัทชั้นนำของเกาหลีในการผลิตของใช้ประจำและเป็นยี่ห้อผลิตที่โกนหนวดที่มีชื่อเสียงมามากกว่า 60 ปี

ต้นปี 2022 ผู้ลงทุน DORCO มีการขยายการผลิต ซึ่ง DELCO ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนและได้เลือกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้กับโครงการโรงงาน 3 ชั้น DORCO Living Vina ที่เขตอุตสาหกรรม Hoa Mac, Ha Nam คาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จและส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2022

2022년 Ha Nam의 Dorco Living Vina 공장 건설 프로젝트

โรงงาน 3 ชั้นมีโครงสร้างคลุมเป็นกำแพงอิฐและความสูงแต่ละชั้นจะสูงมาก ชั้นสูงสุดคือ 7,7 เมตร น้ำหนักพื้นหนักถึง 2,5 ตัน/ตารางเมตร

การออกแบบใช้ระบบคานพื้นแบบตารางหมากรุกด้วยจำนวนเหล็กที่มากมาย พื้นสูง นั่งร้านและแบบหล่อค่อนข้างซับซ้อนซึ่ง DELCO ต้องคำนวณและทำแผนก่อสร้างอย่างปลอดภัย รับรองคุณภาพสูง

นอกจากนั้น พื้นที่ทำงานค่อนข้างแคบ ติดกับโรงงานที่ DELCO สร้างไปในช่วงที่ 1 ปี 2021 เพื่อรับรองทำงานตรงตามเวลาที่กำหนด มีประสิทธิภาพและทำงานอย่างปลอดภัย DELCO ได้ใช้ทาวเวอร์เครนรวมกับการบริหารจัดการหน้างานอย่างเป็นระบบ ไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตของของโรงงานที่สร้างไปในช่วง 1

ที่หน้างาน DELCO ก็จัดทำระบบบริหารคุณภาพออนไลน์ ( โปรแกรม QC ออนไลน์): ถ่ายรูปหน้างานโดยอัตโนมัติและอัปเดตข้อมูลเข้า cloud ด้วยความถี่ 30 นาที/ครั้ง คุณภาพภาพภ่ายคมชัดช่วยตรวจสอบงานของกลุ่มวิศวกรแต่ละกลุ่มได้ถูกต้อง รับรองงานทุกรายการแล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดและคุณภาพที่ตกลงกันไว้

ด้วยเทคโนโลยี QC นี้ผู้ลงทุนสามารถร่วมกับผู้รับเหมา DELCO เพื่อติดตามการทำงานตลอด 24/24 ชั่วโมงไม่ว่าอยู่ที่ไหนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การทำงานทั้งหมดจะได้เปิดเผย ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จัดการเชิงรุก รวดเร็วและรับรองคุณภาพ

ข้างล่างเป็นภาพที่ตัดจากโปรแกรม QC ออนไลน์

Xây dựng nhà máy Dorco Living Vina 2022

Xây dựng nhà máy Dorco Living Vina 2022

นี่คือโครงการที่ 3 ที่ DELCO ร่วมมือกับผู้ลงทุน DELCO หลังจาก 2 โครงการปรับปรุงโรงงาน DORCO Hung Yen และสร้างโรงงาน DORCO Living Ha Nam 2021 ที่ DELCO เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป DELCO หวังว่าด้วยคุณภาพการก่อสร้าง ความพยายามและแนวคิดจะเคียงข้างกับผู้ลงทุน DELCO จะมีโอกาสทำงานต่อกับ DORCO ในหลายๆ โครงการถัดไป

แบ่งปัน

error: Content is protected !!