DELCO ให้ความสนใจ

DELCO เชื่อว่าการก่อสร้างไม่เพียงแค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับสังคมด้วย

มืออาชีพ สมบูรณ์แบบทุ่มเทใส่ใจดูแล เคียงคู่โปร่งใส.
นั่นคือทัศนคติและคติประจำใจในการทำงานของเรา ในความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนและสังคม

สำหรับลูกค้า:
เราสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ลงทุนด้วยการรับรองประสิทธิภาพการลงทุนในแต่ละโครงการ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

สำหรับพนักงานภายในองค์กร:

  • เรามุ่งมั่นปฏิบัติโยบายค่าตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมทักษะและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน
  • เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความปลอดภัยของผู้คน ดังนั้น พนักงานของ DELCO จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและเทคนิคในการก่อสร้างเสมอ
  • เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวาง สะอาด และสวยงาม เพื่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้ชีวิตของคนงาน เช่น โรงอาหาร หอพัก ห้องน้ำ

สำหรับชุมชน:
เรารับรองความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน