เราไม่เพียงแค่สร้าง
รากฐานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการเท่านั้น
แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

‘การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่สำคัญ ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ DELCO

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านหลายโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด:

  • เป็นไปตามมาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย ก๊าซ และฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม
  • ประยุกต์ใช้แผนการนำแหล่งน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เอื้ออำนวยต่อการประหยัดต้นทุนสำหรับผู้ลงทุน และลดน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อม
  • ประยุกต์ใช้โซลูชันการก่อสร้างที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกำหนดเวลาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (หลีกเลี่ยงการเกิดวัสดุก่อสร้างเพิ่ม ลดการปล่อยมลพิษและของเสียอุตสาหกรรม)
  • ออกแบบวางแผนความหนาแน่นของต้นไม้ในสถานที่ทำงานและโรงงานอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มพื้นที่ร่มและอากาศบริสุทธิ์ ช่วยทั้งปรับปรุงสุขภาพและขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

DELCO เชื่อว่าการก่อสร้างไม่เพียงแค่สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับสังคมด้วย

มืออาชีพ – สมบูรณ์แบบ – ทุ่มเท – ใส่ใจดูแล – เคียงคู่ – โปร่งใส.
นั่นคือทัศนคติและคติประจำใจในการทำงานของเรา ในความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนและสังคม

สำหรับลูกค้า:
เราสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ลงทุนด้วยการรับรองประสิทธิภาพการลงทุนในแต่ละโครงการ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

สำหรับพนักงานภายในองค์กร:

  • เรามุ่งมั่นปฏิบัติโยบายค่าตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมทักษะและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน
  • เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความปลอดภัยของผู้คน ดังนั้น พนักงานของ DELCO จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและเทคนิคในการก่อสร้างเสมอ
  • เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวาง สะอาด และสวยงาม เพื่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้ชีวิตของคนงาน เช่น โรงอาหาร หอพัก ห้องน้ำ

 

สำหรับชุมชน:
เรารับรองความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน