GDP ของเวียดนามในไตรมาสแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 4.8% การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI เพิ่มขึ้น 18.5%

สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในเช้าวันที่ 29 มีนาคม สำนักงานสถิติทั่วไปของเวียดนามประกาศข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 โดยคาดว่า GDP เวียดนามจะเพิ่มขึ้น 4.48% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2563 นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่านี่เป็นอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจในบริบทของความไม่แน่นอนหลายประการที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค

Vietnam GDP Growth 2012-2021

ยอดค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงโควิด-19 ที่ยังซับซ้อนอยู่

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโลกเชื่อว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในรูปแบบ V-shape เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19

du doan kinh te Viet nam

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามข้อมูลจากกระทรวงการลงทุนต่างประเทศของเวียดนามนับถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดรวมถึงการจดทะเบียนใหม่ การปรับและการสนับสนุนทุน การซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีมูลค่าถึง 10.13 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2563 โดยทุนจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น 30.6% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 ซึ่งมีมูลค่าถึง 7.2 พันล้านดอลลาร์ ทุนที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 97.4% เป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์

Đầu tư FDI vào Việt Nam tăng thúc đẩy GDP

สาขาที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เททุน ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมการผลิต (49.6% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด) ผลิต-จำหน่ายไฟฟ้า (38.9% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด) …

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ 2564 เวียดนามได้ให้ใบรับรองการลงทุนใหม่และปรับทุนสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้า LNG Long An I และ II (สิงคโปร์) – มูลค่ากว่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน O Mon II ( ญี่ปุ่น) – มูลค่ากว่า 1.31 พันล้านดอลลาร์, โครงการ LG Display Hai Phong (เกาหลี) เพิ่มทุนการลงทุน 750 ล้านดอลลาร์ … ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามกำลังกลายเป็นจุดดึงดูดการลงทุน FDI ในเอเชีย เนื่องมาจากความสามารถในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคที่ดีและมีศักยภาพสูงในการฟื้นตัวและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก: VnEconomy, Baochinhphu.vn…

แบ่งปัน

error: Content is protected !!