รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: ANNEX Electronics จำกัด
โครงการ: บริษัท ANNEX Electronics จำกัด
ที่ตั้ง: ถ.B3 โซน B นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A Hung Yen
เวลา: 5/2020 - 10/2020
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

บริษัท ANNEX Electronics จำกัด