บริษัท ANNEX Electronics จำกัด - Delco Construction
บริษัท ANNEX Electronics จำกัด
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: ANNEX Electronics จำกัด
  • โครงการ: บริษัท ANNEX Electronics จำกัด
  • ที่ตั้ง: ถ.B3 โซน B นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A Hung Yen
  • เวลา: 5/2020 - 10/2020
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

บริษัท ANNEX Electronics จำกัด

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022

โรงงาน MEIKO TOWADA Vietnam

โรงงาน Channel Well Technology Viet Nam