รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: DORCO (เกาหลีใต้)
โครงการ: ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A อำเภอ Van Lam Hung Yen
เวลา: 04/2017 - 10/2017
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA