ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA - Delco Construction
ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: DORCO (เกาหลีใต้)
  • โครงการ: ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A อำเภอ Van Lam Hung Yen
  • เวลา: 04/2017 - 10/2017
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

ปรับปรุงโรงงาน DORCO VINA

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Hà Nam – 2021