พื้นที่บำ บัดน้ำ และรวมน้ำ เสียรวม เขตอุตสาหกรรม NOI BAI

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Noi Bai Development Corp Ltd (เวียดนาม)
  • โครงการ: พื้นที่บำ บัดน้ำ และรวมน้ำ เสียรวม เขตอุตสาหกรรม NOI BAI
  • ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม Noi Bai, Soc Son, Ha Noi
  • เวลา: 2015 - 2016
  • บทบาท: บำ บัดน้ำ เสียอุตสาหกรรมรวม (2800 ลูกบาศก์เมตร/วัน) บำ บัดน้ำ เสียทั่วไปรวม (3500 ลูกบาศก์ เมตร/วัน)

พื้นที่บำ บัดน้ำ และรวมน้ำ เสียรวม เขตอุตสาหกรรม NOI BAI