Khu xử lý nước và nước thải tập trung Khu công nghiệp Nội Bài

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Noi Bai Development Corp Ltd (Vietnam)
  • Dự án: Khu xử lý nước và nước thải tập trung Khu công nghiệp Nội Bài
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Nội bài, Sóc Sơn, Hà Nội
  • Thời gian: 2015 - 2016
  • Vai trò: Xử lý nước thải công nghiệp tập trung (2800 m³/ngày), xử lý nước sinh hoạt tập trung (3500 m³/ngày).

Khu xử lý nước và nước thải tập trung Khu công nghiệp Nội Bài