ศูนย์ Pacific Language

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: บริษัท Jinno International Cooperation จำกัด (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: ศูนย์ Pacific Language
  • ที่ตั้ง: 38B Trieu Viet Vuong Hai Ba Trung Ha Noi
  • เวลา: 2014
  • บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

ศูนย์ Pacific Language