ศูนย์ Pacific Language - Delco Construction
ศูนย์ Pacific Language
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: บริษัท Jinno International Cooperation จำกัด (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: ศูนย์ Pacific Language
  • ที่ตั้ง: 38B Trieu Viet Vuong Hai Ba Trung Ha Noi
  • เวลา: 2014
  • บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

ศูนย์ Pacific Language

โรงงาน Advanced Material Viet Nam

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022

error: Content is protected !!