รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: บริษัท Jinno International Cooperation จำกัด (ญี่ปุ่น)
โครงการ: ศูนย์ Pacific Language
ที่ตั้ง: 38B Trieu Viet Vuong Hai Ba Trung Ha Noi
เวลา: 2014
บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

ศูนย์ Pacific Language