เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: บริษัทบริษัท Ngoc Dan จำกัด (Viet Nam)
  • โครงการ: เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan
  • ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม 3 นิคมอุตสาหกรรม Ngoc Hoi Thanh Tri Ha Noi
  • เวลา: 2017
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan