รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: บริษัทบริษัท Ngoc Dan จำกัด (Viet Nam)
โครงการ: เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan
ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม 3 นิคมอุตสาหกรรม Ngoc Hoi Thanh Tri Ha Noi
เวลา: 2017
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan