เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan - Delco Construction
เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: บริษัทบริษัท Ngoc Dan จำกัด (Viet Nam)
  • โครงการ: เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan
  • ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม 3 นิคมอุตสาหกรรม Ngoc Hoi Thanh Tri Ha Noi
  • เวลา: 2017
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan

โครงการเฟอร์นิเจอร์โรงงานเวียดนาม Seunergy

โรงงาน Vietnam Rare Earth

โรงงาน INOUE Viet Nam