โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: DORCO (เกาหลีใต้)
  • โครงการ: โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022
  • ที่ตั้ง: ถนน D3 นิคมอุตสาหกรรม Hoa Mac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam
  • เวลา: 03/2022 - 11/2022
  • บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022