รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: DORCO (เกาหลีใต้)
โครงการ: โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022
ที่ตั้ง: ถนน D3 นิคมอุตสาหกรรม Hoa Mac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam
เวลา: 03/2022 - 11/2022
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022