Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022 - Delco Construction
Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: DORCO (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022
  • Địa điểm: Đường D3, Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Thời gian: 03/2022 - 11/2022
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

error: Content is protected !!