Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: DORCO (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022
  • Địa điểm: Đường D3, Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Thời gian: 03/2022 - 11/2022
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022

Dự án xây dựng nhà máy 3LVN

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2

error: Content is protected !!