Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: DORCO (Hàn Quốc)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022
Địa điểm: Đường D3, Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Thời gian: 03/2022 - 11/2022
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022