รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: DORCO (เกาหลีใต้)
โครงการ: โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Hà Nam – 2021
ที่ตั้ง: ถนน D3 นิคมอุตสาหกรรม Hoa Mac อำเภอ Duy Tien จังหวัด Ha Nam
เวลา: 01/2021 - 09/2021
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Hà Nam – 2021