Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: DORCO (Hàn Quốc)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam - Số 2
Địa điểm: Đường D3, Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Thời gian: 01/2021 - 09/2021
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021