Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: DORCO (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam - Số 2
  • Địa điểm: Đường D3, Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Thời gian: 01/2021 - 10/2021
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2021