Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: DAINESE
  • Dự án: Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2
  • Địa điểm: CN13, CN18, Khu công nghiệp Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Thời gian: 01/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công M&E; Tổng thầu thiết kế - thi công nội thất

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2