Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2 - Delco Construction
Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Chủ đầu tư Italia
  • Dự án: Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2
  • Địa điểm: CN13, CN18, Khu công nghiệp Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Thời gian: 01/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công M&E; Tổng thầu thiết kế - thi công nội thất

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022