Dự án xây dựng nhà máy 3LVN

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: 3LVN - LeaderInd (Hong Kong)
  • Dự án: Xây dựng nhà máy 3LVN
  • Địa điểm: KCN Lai Cách, Hải Dương
  • Thời gian: 08/2023 - 12/2023
  • Vai trò: Tổng thầu thiết kế - thi công

Dự án xây dựng nhà máy 3LVN