โครงการขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: DELCO (เวียดนาม)
  • โครงการ: ขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3
  • ที่ตั้ง: หมู่บ้าน Thu Doi ตำบล Nguyet Duc อำเภอ Thuan Thanh จังหวัด Bac Ninh
  • เวลา: 01/2023 - 06/2023
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โครงการขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3