Dự án mở rộng trang trại Công nghệ cao DELCO – Nhà gà 3

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: DELCO (Việt Nam)
  • Dự án: Mở rộng trang trại Công nghệ cao DELCO - Nhà gà 3
  • Địa điểm: Thôn Thư Đôi, xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  • Thời gian: 01/2023 - 06/2023
  • Vai trò: Tổng thầu thiết kế - thi công

Dự án mở rộng trang trại Công nghệ cao DELCO – Nhà gà 3