รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: HAEM VINA จำกัด
โครงการ: โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2021
ที่ตั้ง: Lot B4 - นิคมอุตสาหกรรม Song Khe - Noi Hoang Bac Giang
เวลา: 7/2020 - 11/2020
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2021