โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2020
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: HAEM VINA จำกัด
  • โครงการ: โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2020
  • ที่ตั้ง: Lot B4 - นิคมอุตสาหกรรม Song Khe - Noi Hoang Bac Giang
  • เวลา: 7/2020 - 11/2020
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2020

โครงการขยายโรงงาน Channel Well Technology

โครงการขยายโรงงาน Power Plus Technology

โครงการเครื่องกลไฟฟ้าโรงงาน DOOSAN Electro – Materials

error: Content is protected !!