Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAEM VINA (Hàn Quốc)
Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020
Địa điểm: Lô B4 - KCN Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang.
Thời gian: 7/2020 - 11/2020
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020