Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAEM VINA (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020
  • Địa điểm: Lô B4 - KCN Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang.
  • Thời gian: 7/2020 - 11/2020
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2020

 

Dự án mở rộng nhà máy Power Plus Technology

Dự án mở rộng nhà máy Channel Well Technology

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials