โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: HAEM VINA จำกัด
  • โครงการ: โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022
  • ที่ตั้ง: Lot B4 - นิคมอุตสาหกรรม Song Khe - Noi Hoang Bac Giang
  • เวลา: 03/2022 - 05/2022
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ดำเนินการทำระบบเครื่องกลไฟฟ้า M&E

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022