รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: HAEM VINA จำกัด
โครงการ: โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022
ที่ตั้ง: Lot B4 - นิคมอุตสาหกรรม Song Khe - Noi Hoang Bac Giang
เวลา: 03/2022 - 05/2022
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ดำเนินการทำระบบเครื่องกลไฟฟ้า M&E

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022