Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAEM VINA (Hàn Quốc)
Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022
Địa điểm: KCN Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang
Thời gian: 03/2022 - 05/2022
Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công M&E

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022