Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAEM VINA (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022
  • Địa điểm: KCN Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang
  • Thời gian: 03/2022 - 05/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công M&E

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án mở rộng nhà máy Power Plus Technology

Dự án mở rộng nhà máy Channel Well Technology

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials

error: Content is protected !!