Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAEM VINA (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022
  • Địa điểm: KCN Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang
  • Thời gian: 03/2022 - 05/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công M&E

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022