Dự án thiết kế - xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022 - Delco Construction
Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAEM VINA (Hàn Quốc)
  • Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022
  • Địa điểm: KCN Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang
  • Thời gian: 03/2022 - 05/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công M&E

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy đồ thể thao Châu Âu

Dự án thiết kế – xây dựng nhà máy HAEM VINA 2022