โครงการเฟอร์นิเจอร์โรงงานเวียดนาม Seunergy

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: บริษัทร่วมทุนเวียดนาม Sunergy (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โครงการเฟอร์นิเจอร์โรงงานเวียดนาม Seunergy
  • ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม Thuan Thanh II, จังหวัด Bac Ninh
  • เวลา: 09/2022 - 11/2022
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปในการออกแบบ - ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

โครงการเฟอร์นิเจอร์โรงงานเวียดนาม Seunergy