Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy - Delco Construction
Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: VSUN Solar (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Thành II, Bắc Ninh
  • Thời gian: 09/2022 - 11/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công

Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy

Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy

Dự án nội thất nhà máy Ngọc Dần

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam

error: Content is protected !!