Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy Bắc Ninh

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: VSUN Solar (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy Bắc Ninh
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Thành II, Bắc Ninh
  • Thời gian: 09/2022 - 11/2022
  • Vai trò: Tổng thầu Thiết kế - Thi công

Dự án nội thất Nhà máy Vietnam Sunergy Bắc Ninh