โครงการโรงงาน 3LVN – ช่วงที่ 1

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: 3LVN – Leaderlnd (ฮ่องกง)
  • โครงการ: โรงงาน 3LVN - Leaderlnd (ฮ่องกง)
  • ที่ตั้ง: เขตอุตสาหกรรม Lai Cach จังหวัด Hai Duong
  • เวลา: 08/2023 - 12/2023
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โครงการโรงงาน 3LVN – ช่วงที่ 1