โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Crown Holdings (สหรัฐอเมริกา)
  • โครงการ: โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings
  • ที่ตั้ง: Da Nang
  • เวลา: 2012
  • บทบาท: บำบัดน้ำเสียและเรซินแลกเปลี่ยน

โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings