รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Crown Holdings (สหรัฐอเมริกา)
โครงการ: โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings
ที่ตั้ง: Da Nang
เวลา: 2012
บทบาท: บำบัดน้ำเสียและเรซินแลกเปลี่ยน

โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings