Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Crown Holdings (Hoa Kỳ)
Dự án: Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings
Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 2012
Vai trò: Xử lý nước thải và nhựa trao đổi

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings