Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings - Delco Construction
Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Crown Holdings (Hoa Kỳ)
  • Dự án: Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings
  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Thời gian: 2012
  • Vai trò: Xử lý nước thải và nhựa trao đổi

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

error: Content is protected !!