โรงงานอุตสาหกรรม Spindex
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: Spindex Industries (Singapore)
  • โครงการ: โรงงานอุตสาหกรรม Spindex
  • ที่ตั้ง: Ha Noi
  • เวลา: 2012 - 2013
  • บทบาท: บำบัดน้ำเสีย กรองน้ำ ID-RO และกรองฝุ่น

โรงงานอุตสาหกรรม Spindex

โครงการเครื่องกลไฟฟ้าโรงงาน DOOSAN Electro – Materials

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม – ช่วงที่ 2

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม

error: Content is protected !!