รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Spindex Industries (Singapore)
โครงการ: โรงงานอุตสาหกรรม Spindex
ที่ตั้ง: Ha Noi
เวลา: 2012 - 2013
บทบาท: บำบัดน้ำเสีย กรองน้ำ ID-RO และกรองฝุ่น

โรงงานอุตสาหกรรม Spindex