โรงงานเทคโนโลยี Power Plus - Delco Construction
โรงงานเทคโนโลยี Power Plus
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: Channel Well Technology (Đai Loan)
  • โครงการ: โรงงานเทคโนโลยี Power Plus
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Que Vo 3 Bac Ninh
  • เวลา: 09/2019 – 07/2020
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป เฟส 2

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โครงการลงทุนสร้างโรงงาน HAEM VINA 2022