รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Channel Well Technology (Đai Loan)
โครงการ: โรงงานเทคโนโลยี Power Plus
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Que Vo 3 Bac Ninh
เวลา: 09/2019 – 07/2020
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus