โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Channel Well Technology (ไต้หวัน)
  • โครงการ: โรงงานเทคโนโลยี Power Plus
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Que Vo 3 Bac Ninh
  • เวลา: 09/2019 – 07/2020
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus