โรงงานเทคโนโลยี Power Plus
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: Channel Well Technology (Đai Loan)
  • โครงการ: โรงงานเทคโนโลยี Power Plus
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Que Vo 3 Bac Ninh
  • เวลา: 09/2019 – 07/2020
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงานเทคโนโลยี Power Plus

โครงการขยายโรงงาน Channel Well Technology

โครงการขยายโรงงาน Power Plus Technology

โครงการขยายฟาร์มเทคโนโลยีขั้นสูงของ DELCO – โรงเลี้ยงไก่ 3

error: Content is protected !!