โรงงาน Advanced Material Viet Nam

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: บริษัท Advanced Materials Vietnam จำกัด (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน Advanced Material Viet Nam
  • ที่ตั้ง: ถนน N2 โซน A นิคมอุตสาหกรรม Hoa Mac Duy Tien Ha Nam
  • เวลา: 05/2012 - 10/2012
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไปด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง

โรงงาน Advanced Material Viet Nam