รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: บริษัท Advanced Materials Vietnam จำกัด (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน Advanced Material Viet Nam
ที่ตั้ง: ถนน N2 โซน A นิคมอุตสาหกรรม Hoa Mac Duy Tien Ha Nam
เวลา: 05/2012 - 10/2012
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน Advanced Material Viet Nam