โรงงาน Advanced Material Viet Nam - Delco Construction
โรงงาน Advanced Material Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: บริษัท Advanced Materials Vietnam จำกัด (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน Advanced Material Viet Nam
  • ที่ตั้ง: ถนน N2 โซน A นิคมอุตสาหกรรม Hoa Mac Duy Tien Ha Nam
  • เวลา: 05/2012 - 10/2012
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน Advanced Material Viet Nam

โรงงาน Advanced Material Viet Nam

โครงการโรงงานอุปกรณ์กีฬายุโรป

โครงการก่อสร้างโรงงาน Dorco Living Vina Ha Nam 2022

error: Content is protected !!