Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê Advanced Material Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu cao cấp Việt Nam (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Advanced Material Việt Nam
  • Địa điểm: Đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
  • Thời gian: 05/2012 - 10/2012
  • Vai trò: Tổng thầu Design - Build

Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê Advanced Material Việt Nam