Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê Advanced Material Việt Nam
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu cao cấp Việt Nam (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Advanced Material Việt Nam
  • Địa điểm: Đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
  • Thời gian: 05/2012 - 10/2012
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê Advanced Material Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy 3LVN

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy Dorco Living Vina Hà Nam 2022