รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Akebono Kasei (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน Akebono Kasei Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Tien Son Tien Du Bac Ninh
เวลา: 09/2012 - 02/2013
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน Akebono Kasei Viet Nam