Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Akebono Kasei (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy Akebono Kasei Việt Nam
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Thời gian: 09/2012 - 02/2013
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy Akebono Kasei Việt Nam