โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Curious Seiki (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Tien Son Tien Du Bac Ninh
  • เวลา: 3/2019 – 11/2019
  • บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2