รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Curious Seiki (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Tien Son Tien Du Bac Ninh
เวลา: 3/2019 – 11/2019
บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2