Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Curious Seiki (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam - Giai đoạn 2
  • Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Thời gian: 3/2019 – 11/2019
  • Vai trò: Nhà thầu thiết kế & xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2