Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Curious Seiki (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam - Giai đoạn 2
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Thời gian: 3/2019 – 11/2019
Vai trò: Nhà thầu thiết kế & xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy CURIOUS SEIKI Việt Nam – Giai đoạn 2