โรงงาน FIT Viet Nam - Delco Construction
โรงงาน FIT Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: FIT Vietnam (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน FIT Viet Nam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Phuc Dien Cam Giang Hai Duong
  • เวลา: 05/2013 - 11/2013
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน FIT Viet Nam

โรงงาน Vietnam Rare Earth

โรงงาน INOUE Viet Nam

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan