รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: FIT Vietnam (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน FIT Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Phuc Dien Cam Giang Hai Duong
เวลา: 05/2013 - 11/2013
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน FIT Viet Nam