Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: FIT Vietnam (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy FIT Việt Nam
Địa điểm: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Thời gian: 05/2013 - 11/2013
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy FIT Việt Nam