Dự án xây dựng nhà máy FIT Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: FIT Vietnam (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy FIT Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
  • Thời gian: 05/2013 - 11/2013
  • Vai trò: Tổng thầu Design - Build

Dự án xây dựng nhà máy FIT Việt Nam