รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: Hashimoto Seimitsu Viet Nam (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน Hashimoto Seimitsu Viet Nam
ที่ตั้ง: Lot IV Dong Vang นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tram Viet Yen Bac Giang
เวลา: 02/2014 – 07/2014
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน Hashimoto Seimitsu Viet Nam