โรงงาน Hashimoto Seimitsu Viet Nam

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: Hashimoto Seimitsu Viet Nam (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน Hashimoto Seimitsu Viet Nam
  • ที่ตั้ง: Lot IV Dong Vang นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tram Viet Yen Bac Giang
  • เวลา: 02/2014 – 07/2014
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน Hashimoto Seimitsu Viet Nam