Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitsu Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Hashimoto Seimitsu Việt Nam (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitsu Việt Nam
  • Địa điểm: Lô IV, Khu Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
  • Thời gian: 02/2014 – 07/2014
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Hashimoto Seimitsu Việt Nam

Công ty HSK là nhà máy gia công cơ khí chính xác các sản phẩm kim loại, khuôn và xử lý bề mặt. Khu vực sản xuất được trang bị hệ thống điều hòa trung tâm, nền epoxy để đảm bảo các yêu cầu gia công cơ khí chính xác của nhà máy.