โรงงาน INOUE Viet Nam - Delco Construction
โรงงาน INOUE Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: INOUE Vietnam (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน INOUE Viet Nam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Quang Chau Viet Yen Bac Giang
  • บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน INOUE Viet Nam

โรงงาน Vietnam Rare Earth

โรงงาน INOUE Viet Nam

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานโรงงาน Ngoc Dan