รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: INOUE Vietnam (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน INOUE Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Quang Chau Viet Yen Bac Giang
เวลา:
บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน INOUE Viet Nam