Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: INOUE Vietnam (Nhật Bản)
Dự án: Nhà máy INOUE Việt Nam
Địa điểm: KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang
Thời gian:
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy INOUE Việt Nam