โรงงาน IWASEYA Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: IWASEYA SEISAKU (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน IWASEYA Viet Nam
  • ที่ตั้ง: Lot II Dong Vang นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tram Viet Yen Bac Giang
  • เวลา: 02/2014 - 06/2014
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน IWASEYA Viet Nam

โครงการตกแต่ง – ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์โรงงาน เวียดนาม Sunery Cell ที่จังหวัด Phu Tho

โครงการเฟอร์นิเจอร์โรงงานเวียดนาม Seunergy

โรงงาน CURIOUS SEIKI Viet Nam เฟส 2

error: Content is protected !!