รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: IWASEYA SEISAKU (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน IWASEYA Viet Nam
ที่ตั้ง: Lot II Dong Vang นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tram Viet Yen Bac Giang
เวลา: 02/2014 - 06/2014
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน IWASEYA Viet Nam