Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: IWASEYA SEISAKU (Nhật Bản)
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam
Địa điểm: Lô II, Khu Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
Thời gian: 02/2014 - 06/2014
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam