Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: IWASEYA SEISAKU (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam
  • Địa điểm: Lô II, Khu Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
  • Thời gian: 02/2014 - 06/2014
  • Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy IWASEYA Việt Nam