โรงงาน Keihin Viet Nam - Delco Construction
โรงงาน Keihin Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: บริษัท TNHH Keihin Viet Nam (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน Keihin Viet Nam
  • ที่ตั้ง: เลข A5/A6 นิคมอุตสาหกรรม Thang Long II Industrial Park Ha Noi
  • เวลา: 11/2011 - 04/2012
  • บทบาท: บำบัดน้ำเสีย กรองฝุ่น เรซินแลกเปลี่ยน กรองน้ำ RO

โรงงาน Keihin Viet Nam

โรงงาน Keihin Viet Nam

โรงงานอุตสาหกรรม Spindex

โรงงานบรรจุกระป๋องเครื่องดื่ม Crown Holdings

error: Content is protected !!