รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: บริษัท TNHH Keihin Viet Nam (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน Keihin Viet Nam
ที่ตั้ง: เลข A5/A6 นิคมอุตสาหกรรม Thang Long II Industrial Park Ha Noi
เวลา: 11/2011 - 04/2012
บทบาท: บำบัดน้ำเสีย กรองฝุ่น เรซินแลกเปลี่ยน กรองน้ำ RO

โรงงาน Keihin Viet Nam