Dự án nhà máy Keihin Việt Nam
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keihin Việt Nam (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án nhà máy Keihin Việt Nam
  • Địa điểm: Số A5/A6, KCN Thăng Long II, Hà Nội
  • Thời gian: 11/2011 - 04/2012
  • Vai trò: Xử lý nước thải, lọc bụi, nhựa trao đổi, lọc nước RO

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

Dự án cơ điện nhà máy DOOSAN Electro-Materials

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam – giai đoạn 2

Dự án Nhà máy DAINESE Việt Nam