Dự án nhà máy Keihin Việt Nam - Delco Construction
Dự án nhà máy Keihin Việt Nam
Chi tiết dự án
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keihin Việt Nam (Nhật Bản)
  • Dự án: Dự án nhà máy Keihin Việt Nam
  • Địa điểm: Số A5/A6, KCN Thăng Long II, Hà Nội
  • Thời gian: 11/2011 - 04/2012
  • Vai trò: Xử lý nước thải, lọc bụi, nhựa trao đổi, lọc nước RO

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

Dự án nhà máy công nghiệp Spindex

Dự án nhà máy đóng lon nước giải khát Crown Holdings

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam

error: Content is protected !!