Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Keihin Việt Nam (Nhật Bản)
Dự án: Dự án nhà máy Keihin Việt Nam
Địa điểm: Số A5/A6, KCN Thăng Long II, Hà Nội
Thời gian: 11/2011 - 04/2012
Vai trò: Xử lý nước thải, lọc bụi, nhựa trao đổi, lọc nước RO

Dự án nhà máy Keihin Việt Nam