โรงงาน NITTOKU Viet Nam - Delco Construction
โรงงาน NITTOKU Viet Nam
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: IDE International - IDESHIGYO Corporation (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน NITTOKU Viet Nam
  • ที่ตั้ง: กลุ่มอุตสาหกรรม Thi Son Kim Bang Ha Nam
  • เวลา: GĐ 1: 10/2014 – 06/2015 ; GĐ 2: 08/2017 – 04/2018
  • บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน NITTOKU Viet Nam

โรงงาน NITTOKU Viet Nam

โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)