รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: NITTOKU Viet Nam (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน NITTOKU Viet Nam
ที่ตั้ง: กลุ่มอุตสาหกรรม Thi Son Kim Bang Ha Nam
เวลา: GĐ 1: 10/2014 – 06/2015 ; GĐ 2: 08/2017 – 04/2018
บทบาท: ผู้รับเหมาทั่วไป

โรงงาน NITTOKU Viet Nam