Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: NITTOKU Việt Nam (Nhật Bản)
Dự án: Nhà máy NITTOKU Việt Nam
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Thời gian: 08/2017 – 04/2018
Vai trò: Tổng thầu xây dựng

Nhà máy NITTOKU Việt Nam

Là Công ty 100% vốn nước ngoài của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại khăn giấy dùng một lần.Sản phẩm cung cấp cho thị trường Châu Á và Việt Nam.

Nhà máy có yêu cầu thi công chính xác hệ móng máy, PIT, bể ngầm,… để đảm bảo lắp đặt hệ thống công nghệ phức tạp. Sau khi thực hiện xong Giai đoạn 1 năm 2015, CĐT có nhu cầu phát triển Giai đoạn 2 cho nhà máy DELCO đã hoàn thành vào tháng 04 / 2018.