โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)
รายละเอียดโครงการ
  • นักลงทุน: บริษัท แปรรูปอาหารและขนม จำกัด PHAM NGUYEN
  • โครงการ: โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A Hung Yen
  • เวลา: 11/2015 – 06/2016
  • บทบาท: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและสร้างระบบ MEP

โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)

โครงการเครื่องกลไฟฟ้าโรงงาน DOOSAN Electro – Materials

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม – ช่วงที่ 2

โครงการโรงงาน DAINESE เวียดนาม