รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: บริษัท แปรรูปอาหารและขนม จำกัด PHAM NGUYEN
โครงการ: โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A Hung Yen
เวลา: 11/2015 – 06/2016
บทบาท: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบและสร้างระบบ MEP

โรงงาน Pham Nguyen (สาขาภาคเหนือ)