โรงงาน PREC Viet Nam – ระนะ 2

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: PREC (ญี่ปุ่น)
  • โครงการ: โรงงาน PREC Viet Nam – ระนะ 2
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen Huong Canh Vinh Phuc
  • เวลา: 10/2015 – 05/2016
  • บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

โรงงาน PREC Viet Nam – ระนะ 2