รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: PREC (ญี่ปุ่น)
โครงการ: โรงงาน PREC Viet Nam – ระนะ 2
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen Huong Canh Vinh Phuc
เวลา: 10/2015 – 05/2016
บทบาท: ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้าง

โรงงาน PREC Viet Nam – ระนะ 2