รายละเอียดโครงการ

นักลงทุน: บริษัท TNHH SURTECKARIYA Viet Nam จำกัด
โครงการ: โรงงาน SURTECKARIYA Viet Nam
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tran Viet Yen Bac Giang
เวลา: 03/2012 – 10/2012
บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน SURTECKARIYA Viet Nam