โรงงาน SURTECKARIYA Viet Nam

รายละเอียดโครงการ

  • นักลงทุน: บริษัท TNHH SURTECKARIYA Viet Nam จำกัด
  • โครงการ: โรงงาน SURTECKARIYA Viet Nam
  • ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม Dinh Tran Viet Yen Bac Giang
  • เวลา: 03/2012 – 10/2012
  • บทบาท: ผู้รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน SURTECKARIYA Viet Nam