Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SURTECKARIYA Việt Nam
Dự án: Dự án xây dựng nhà máy SURTECKARIYA Việt Nam
Địa điểm: KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang
Thời gian: 03/2012 – 10/2012
Vai trò: Nhà thầu xây dựng

Dự án xây dựng nhà máy SURTECKARIYA Việt Nam

Surteckariya có trụ sở tại Nhật Bản, hoạt động trong nghành công nghiệp nặng. Công ty chuyên về sản xuất các loại sản phẩm mạ. Là một công ty con của Surteckariya, công ty Surteckariya Việt nam đặt cơ sở sản xuất ở Bắc Giang, chuyên về gia công kim loại, mạ và xử lý bề mặt.